Promocija zdravja v Vrtcu Ljutomer

Promocija zdravja v Vrtcu Ljutomer

Promocija zdravja na delovnem mestu – izziv za vsako podjetje

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.

To  lahko pripomore k izboljšanju organizacije dela, delovnega okolja in odnosov na delovnem mestu, s spodbujanjem zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanjem zdravih izbir in zdravega načina življenja. Ključna je aktivna podpora delodajalcev in sodelovanje zaposlenih pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih. Vse to lahko pripelje do bolj učinkovitih podjetij in bolj zadovoljnih delavcev. Promocija zdravja na delovnem mestu je izziv za vsako podjetje, saj so poleg strokovne usposobljenosti potrebni stalni napori za to, da so delovni pogoji naklonjeni zdravju in omogočajo učinkovito delo.

Zato so se v Vrtcu Ljutomer odločili za izvedbo naše delavnice Zdrav življenjski slog, kjer smo izvedli merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola. Na njihovi stezi pa so se zaposleni preizkusili tudi v delavnici Ali sem fit, kjer so pridobili podatke o njihovi fizični zmogljivosti.