SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE 2020

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE 2020

8. september 2020

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna naš poklic, namenjen bolnikom in celotni družbi. Svetovna fizioterapija (prej svetovna zveza za fizioterapijo (angl. kratica WCPT) združuje 122 članic ter globalno predstavlja skupino več kot 450.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktivni član Svetovne fizioterapije že 25 let.

Sporočilo letošnje teme SDF "Rehabilitacija in COVID-19" je izbrano z namenom informirati svetovno javnost o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri obravnavi ljudi v fazi okrevanja po COVID-19 in da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita. Hkrati tema promovira tudi izvajanje fizioterapije na daljavo, kar je del telezdravja ali
e-zdravja.

Ekipa fizioterapevtov Zdravstvenega doma Ljutomer

Slika 1

Slika 2a

Slika 2b

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6