Posvetujte se s fizioterapevti ZD Ljutomer

Posvetujte se s fizioterapevti ZD Ljutomer

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE (SDF)


Leto je naokoli in ponovno bomo fizioterapevti po celem svetu beležili Svetovni dan fizioterapije, ki bo potekal v sredo 8. septembra 2021. Sporočilo letošnje teme SDF »Rehabilitacija in dolgotrajni COVID« je izbrano z namenom informirati svetovno javnost o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri zdravljenju in obravnavi ljudi v fazi okrevanja po dolgotrajnem COVID-u in predstaviti, da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita.

Dolgotrajni COVID je bil predhodno definiran kot prisotnost zakov in simptomov, ki se razvijejo med ali po infekciji, povezani s COVID-19 in se nadaljujejo vsaj 12 tednov. Običajno poimenovanje do 4 tednov je akutni COVID-19 in post akutni COVID-19 od 4 do 12 tednov. Dolgotrajni COVID prizadene tako tiste, ki so bili hospitalizirani zaradi akutnega COVID-a, kot tudi tiste, ki so ga preboleli doma. Posamezniki, ki so prestali blago ali težko obliko COVID-19, imajo lahko simptome daljši čas in razvijejo dolgotrajni COVID. Najpogostejši simptomi po 6. mescih so ekstremna utrujenost (izčrpanost), simptom poslabšanja stanja po naporu, težave s spominom in koncentracijo (možganska megla).

Izčrpanost je občutek ekstremne utrujenosti in je najpogostejši simptom dolgotrajnega COVID-a. Zanjo je značilno, da se med počitkom ali spanjem ne zmanjša zlahka, ni posledica neobičajno težke dejavnosti, lahko zmanjša funkcionalnost v dejavnostih vsakdanjega življenja in negativno vpliva na kvaliteto življenja.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj rehabilitacija pri dolgotrajnem COVID-u vključuje edukacijo ljudi o postopnem vračanju k dejavnostim vsakdanjega življenja s primernim tempom, ki je varen in obvladljiv glede na energijski nivo znotraj meja trenutnih simptomov, naprezanje pa naj ne bi bilo blizu točke utrujanja oziroma poslabšanja simptomov.

Določanje tempa je strategija samo-obravnave med dejavnostjo za izogibanje simptomu poslabšanja stanja po naporu. S pravilnim določanjem tempa opravite manj dejavnosti, kot jih omogoča vaša energijska kapaciteta, tako da izvajate krajše dejavnosti in pogosto počivate.

Dihalne vaje vam lahko pomagajo, da si vaša pljuča opomorejo po bolezni COVID-19. Pripomorejo tako k povrnitvi funkcije trebušne prepone in povečanju pljučne kapacitete kot tudi k premagovanju stresa in tesnobe. Dihanje naj ne bi bilo naporno in naj bi bilo mirno – če lahko slišite vaše dihanje, se najverjetneje trudite preveč.

Vse to in še marsikaj drugega lahko izveste ob Svetovnem dnevu fizioterapije, kjer bomo fizioterapevti iz Zdravstvenega doma Ljutomer organizirali javni dogodek. Pred Zdravstvenim domom bomo v sredo 8. septembra med 8.00 in 14.00 uro postavili stojnico, kjer bo možnost individualnega pogovora s fizioterapevti.

 
 

2  3

 

4  5

 

6  7