SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2015

Ne le ob 7. aprilu -Svetovnem dnevu zdravja, tudi vsak drug dan bi morali narediti nekaj za svoje zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija ( SZO oz. WHO) je prvič razglasila Svetovni dan zdravja že leta 1950.

Geslo letošnjega svetovnega dne je VARNA HRANA - od kmetije do mize, kar je dobra priložnost da se javnost opozori oz. ozavesti o pomenu varne hrane. Varna hrana pomembno vpliva na zmanjšanje pojava številnih bolezni, ki so povezane z uživanjem neustrezne hrane, s tem pa na boljše zdravje ljudi.

Ključna sporočila letošnjega svetovnega dneva zdravja so:

  1. Potrebno je zagotoviti dostop do zadostnih količin hrane;
  2. Hrana lahko vsebuje bakterije, viruse, parazite ali kemične snovi, ki povzročajo več kot 200 bolezni, od driske do rakavih bolezni;
  3. Okužbe prebavil, povezane s hrano in z vodo, povzročijo vsako leto več kot dva milijona smrti, od tega največ med otroki;
  4. Zagotavljanje varne in zdrave hrane, ter zagotavljanje varne preskrbe s hrano predstavlja temeljno nalogo vsake družbe. Posebej občutljivi in izpostavljeni boleznim, ki so povezane z neustrezno hrano, so dojenčki, mali otroci, starejši in bolniki.Pet nasvetov do varne (zdrave) hrane

Varnost hrane je skupna odgovornost. Pomembno je da deluje skupaj celovita veriga proizvodnje živil - od kmetov in proizvajalcev, prodajalcev in potrošnikov.

Na primer- WHO-jevih pet nasvetov za varnejšo hrano ponuja praktične smernice za prodajalce in potrošnike za ravnanje in pripravo hrane:

Nasvet 1: Naj bo čisto

Nasvet 2: Ločeni surova in kuhana hrana

Nasvet 3: Temeljito skuhajte (specite) hrano

Nasvet 4: Hrana naj bo na primernih temperaturah

Nasvet 5: Uporaba pitne ( neoporečne) vode in neoporečnih surovin.