Projekt Celostne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju

Podlaga za nastanek projekta Celostne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju te poenotenje informacijskega sistema (diabetični e-karton) je bila specifičnost regije kjer je hudo pomanjkanja kadrov, naraščanje števila sladkornih bolnikov (incidenca in prevalenca nad slovenskim povprečjem), vse slabše dostopnosti do oskrbe tako na primarni kot sekundarni ravni ter predvsem nezdravega življenjskega sloga tamkajšnjih prebivalcev. S pomočjo kvantitativne raziskave med bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 in zdravstvenim osebjem v Pomurju se je v letu 2017 ustanovila delovna skupina z namenom izboljšati povezovanje med primarno in sekundarno ravnjo zdravstvene oskrbe. Gre za povezovanje med referenčnimi ambulantami, centri za krepitev zdravja, družinskimi zdravniki, posvetovalnicami za bolnike s sladkorno boleznijo, kliničnimi farmacevti svetovalci, lekarnami in bolnišnico, torej med vsemi, ki smo vključeni v projekt.

Na podlagi dolgoletnimi kliničnih izkušenj ter sodobnih mednarodnih in nacionalnih programov za obvladovanje SB so se v letu 2018 oblikovala priporočila za optimizacijo oskrbe bolnikov s SB2 v Pomurju. Priporočila so nastala po poenotenju predlogov in kliničnih poti na nivoju zdravstvenih domov in bolnišnice kot podlaga za optimizirano in celostno oskrbo bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2.

Priporočila zajemajo: vsebino in potek ambulantne obravnave na primarni ravni, algoritem poteka ob prvem pregledu, potek obravnave ob novoodkriti SB2, potek obravnave ob poslabšanju urejenosti sladkorne bolezni, algoritem zdravljenja SB2, vsebino in potek edukacije ob odkritju SB2 ter napotitev na presejalne preglede (diabetična noga, očesno ozadje). Opredeljujejo tudi vsebino obravnave in potek naročanja v ambulanto farmacevta svetovalca ter potek obravnave teh bolnikov v Pomurskih lekarnah.

Namen take organizacije je optimizacija oskrbe sladkornih bolnikov tipa 2 in izboljšala njene dostopnosti v regiji.  Na ta način se bo zagotovila poenotena obravnava na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Osnova za to je enotni informacijski sistem (e-karton), v katerega vpogled bodo imeli vsi zdravniki v procesu obravnave bolnika tako na primarni kot sekundarni ravni, kar je tudi na skupnem sestanku podprlo vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota in zdravstveni domovi Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava. S tem se želi preprečiti podvajanje preiskav, napotitev, terapije in »izgubljanje« bolnikov.


Video Simona Šilec, dr. med., spec. družinske medicine