NOVA STORITEV V FIZIOTERAPIJI

Z okrožnico 2/19 je ZZZS uvedel novo storitev v fizioterapiji in sicer F0005. V veljavo  je vstopilo s 1.5.2019. ZZZS je specialne obravnave ločil od letnega plana dela, zato bodo krajše čakalne dobe do zapolnitve mest.

Za tako izvajanje specialnih fizioterapevtskih tehnik imamo v ZD Ljutomer in enoti Mala Nedelja ustrezno usposobljeni kader, zato bomo nudili takšne obravnave. Delovni nalog za specialno obravnavo dobite pri osebnem zdravniku ali pri zdravniku specialistu.

Na voljo bodo:

- manualna terapija zahtevnih mišično skeletnih okvar (težje poškodbe)

- limfna drenaža primarnega in sekundarnega limfedema (stanja po edemih pri odstranitvi bezgavk)

Zaradi zahtevnosti dela in večjega števila obiskov bodo takšne obravnave kvalitetne hkrati pa bo število pacientov omejeno do ustrezne zapolnitve mest.

 

Kolektiv fizioterapije in vodstva ZD Ljutomer