Predstavitev

Zdravstveni dom Ljutomer je javni zavod, ki izvaja storitve zdravstvenega varstva in goji pomembne preventivne zdravstvene dejavnosti. Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma .Vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo naših storitev.

Uporabnike naših storitev vljudno vabimo, da podate mnenje o kakovosti naših storitev, predloge in želje, ter tako skupaj izboljšamo in nadgradimo naše sodelovanje. Naše želje so, da je Zdravstveni dom Ljutomer zavod, z visokim strokovnim razvojem, učna ustanova za mlade sodelavce, z zadovoljnimi pacienti in zadovoljnimi zaposlenimi.  Pišite nam na info@zd-lju.si.