Splošne in referenčne ambulante

SPLOŠNA AMBULANTA

  • V okviru zdravstvenega varstva je splošna ali družinska medicina običajno prvi stik varovancev z zdravstveno službo.
  • Zdravnik splošne medicine ima širok spekter znanja, saj zdravi in prepoznava bolezenske znake različnih bolezni ali poškodb.
  • Splošni zdravnik zdravi svoje paciente v ordinaciji, v nekaterih primerih tudi na domu.
  • V splošnih ambulantah Zdravstvenega doma Ljutomer opravljamo preventivno zdravstveno varstvo in sicer na podlagi pregleda, laboratorija in anketnega vprašalnika ugotavljamo dejavnike tveganja za srčnožilne bolezni pri varovancih v starostni meji, ženske v starosti od 45 do 70 let in moški od 35 do 65 let.
  • Zdravniki v našem Zdravstvenem domu se vključujejo tudi v delo urgentne službe. Če pride do nujne intervencije, mora zdravnik, ki je tisti dan na razporedu za urgentna stanja, zapustiti ambulanto in oditi na teren. Takrat pacienti ne morejo biti obravnavani ob željeni uri. Paciente že v naprej prosimo za potrpežljivost in razumevanje.
Opravljamo cepljenja proti sezonski gripi, klopnemu meningoencefalitisu in pnevmoniji.