Medicina dela, prometa in športa


OrdiniraZvonimir CESAREC, dr.med.,spec.
Diplomirana medicinska sestra
Maša KAUČIČ
Medicinska sestraAdrijana GREBENC RAJNER
ODSOTNOST ZDRAVNIKA : 21.01. 2020 ,  15.2. - 19.2. 2021

Preglede opravljamo po predhodnem naročilu na telefonsko številko 02/585-14-10 v torek in četrtek med 12.00 in 14.00 uro.
Telefonsko:Tel. št.: 02/585 14 10 med 12. in 14. uro
Delovnik:
 Torek in četrtek
Elektronskodmd@zd-lju.si ( na e-pošto odgovarjamo samo v torek in četrtek med 12.00 in 14.00 uro)
Zdravniške preglede opravljamo po predhodnem naročilu.


INFORMACIJE: Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega, osebnega ali telefonskega dogovora: 02/585-1410 ob torkih in četrtkih. Če zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede ni sodeloval pri oceni tveganja, prosimo delodajalce, da napotnici priložijo oceno tveganja za ustrezno delovno mest.

 

Medicina dela, prometa in športa izvaja zdravstveno varstvo delavcev, voznikov, študentov, športnikov in rekreativcev zaradi:

-         varovanja življenja in zdravja ter ohranjanja delovne zmožnosti

-         preprečevanja in zgodnjega odkrivanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in posledične invalidnosti, bolezni in poškodb v zvezi s prometom in športom

Dispanzer medicine dela, prometa in športa opravlja:

-         preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo

-         obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede

-         zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij

-         zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja

-         preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev

-         analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu

-         preglede gasilcev po 4. členu ( po dogovoru )

 

Za predhodni oz. usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prinesite:

 -        napotnico za predhodni ( Obr. 8,204 ), obdobni ( Obr. 8,205 ), ki jo izpolni, podpiše in žigosa delodajalec

-         zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument ( osebna izkaznica ali potni list )

-         očala ali kontaktne leče, če jih nosite oziroma jih imate predpisane-druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate

-         vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik

-         diabetični karton, če ste sladkorni bolnik

-         izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti

-         odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti ( invalidi I.I in III. kategorije )

-         zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona ( dobite jih pri osebnem zdravniku )

-         na pregled pridite tešči

-        masko in izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju

Za predhodni zdravstveni pregled kandidata za voznika motornih vozil ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prinesite s seboj:

 -        veljavni osebni dokument ( osebno izkaznico ali potni list )

-         vozniško dovoljenje ( če ga že imate )

-         zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku )

-         izvide okulista, očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane - na pregled za C in D kat. pridite tešči zaradi laboratorijskih preiskav

Za pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja prinesite s seboj:

-         zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument ( osebna izkaznica ali potni list )

-         zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona ( dobite jih pri osebnem zdravniku )

-         izvide okulista, očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane

 

 Preiskave fiziologije dela v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa:

-         elektrokardiografija ( EKG – preiskava električnega potenciala srčne mišice ) 

-         spirometrija ( preiskava zmogljivosti dihalnih poti )

-         testiranje vida

-         avdiometrija ( ADG – preiskava sluha )

-         zdravniški pregled

 

STORITVE, KI JIH OPRAVLJA DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, SO PLAČLJIVE S STRANI NAROČNIKA, DELODAJALCA OZ. SAMOPLAČNIKOV.