Psiholog


  • Ines Šlihthuber Kuplen, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije (psihologinja je ostale dni odsotna zaradi kroženja po programu specializacije iz klinične psihologije, nadomešča jo ga. Mira Karas). 

    Mira Karas, univ. dipl. psih.,, specialistka klinične psihologije

  • PETEK: 7.00 - 15.00  (Ines Šlihthuber Kuplen, univ. dipl. psih., specializ. klin. psih.)
  • ČETRTEK: 15.00 - 18.00  (Mira Karas,  univ. dipl. psih.,, spec. klin. psih. ) 

Ines Šlihthuber Kuplen, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije  

PO TELEFONU: ob petkih v ordinacijskem času na telefon 02/585 14 18
PO ELEKTRONSKI POŠTI: psiholog@zd-lju.si
PO POŠTI:  ZD Ljutomer, Dispanzer za mentalno zdravje - PSIHOLOG, cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer. 

 

Mira Karas, univ. dipl. psih.,, specialistka klinične psihologije  

PO TELEFONU: Ponedeljek in četrtek (7.00-13.00) na telefon: 02/578 92 23
PO ELEKTRONSKI POŠTI: psiholog@zd-lju.si
PO POŠTI:  ZD Ljutomer, Dispanzer za mentalno zdravje - PSIHOLOG, cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer.