Šolska zobna ambulanta Mala Nedelja

ZD Ljutomer
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240 Ljutomer

Šolska zobna ambulanta Mala Nedelja
9243 Mala Nedelja
  • ORDINIRA: Đorđe Šiškin. dr.dent.med.
  • ZOBNA ASISTENTKA: Daniela Plohl (trenutno odsotna) nadomešča jo Martina Miljuš zobozdrav. asist.
  • ČETRTEK 11.00 - 13.00*
  • * - (vsak drugi četrtek v mesecu, menjaje s ŠZA Križevci; nato od 12.30 dalje nadaljuje z delom v ŠZA Križevci, poleti ( julij in avgust ) ŠZA M. Nedelja ne dela

Naročanje v ŠZA Mala Nedelja:

  • OSEBNO: v ordinacijskem času
  • PO TELEFONU: na telefonsko številko 02/587-15-10 v ponedeljek in petek od 12.30 do 14.30 ure, sreda in četrtek od 17.30 do 19.30 in v torek na telefonsko številko 02/585-14-45 od 11.00 do 13.00 ure 
  • PISNO na naslov: Mladinska zobna ambulanta Križevci (za zunanjo enoto Mala Nedelja), Križevci 34a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: za.krizevci@zd-lju.si
  • V ŠZA Mala Nedelja opravljamo samo šoslke preventivne zobozdravstvene preglede po predhodnem dogovoru z OŠ Mala Nedelja. Vse ostalo opravljamo v ŠZA Križevci

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Martina Miljuš, zobna asistentka