Naročanje na fizioterapijo

Naročanje na fizioterapijo
Paciente v ZD Ljutomer na fizioterapevtsko obravnavo naročamo:
 • ponedeljek od 17:45 do 19:45 ure
 • torek do pet od 12:45 do 14:45 ure
Naročite se lahko v skladu z Navodili 6. člena uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev z delovnim nalogom:
 • osebno v ordinaciji v ordinacijskem času
 • na telefonsko številko: 02/585-14-14
 • po elektronski pošti delovni nalog skenirani z obeh strani pošljete na naslov: fizioterapija@zd-lju.si
 • pošljete delovni nalog po navadni pošti na naslov ZD Ljutomer, cesta I. slov. tabora 2, 9240 Ljutomer
Zavarovane osebe morate delovni nalog izvajalcu predložiti:
 • s stopnjo nunosti "zelo hitro" v petih dneh
 • s stopnjo nujnosti "hitro" in "redno" v 14 dneh po njegovi izdaji
 • datum za izdajo delovnega naloga začne teči naslednji dan po njegovi izdaji
 • iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva
 • izvajalec storitve ima po prejemu delovnega naloga še pet dni časa, da osebo uvrsti na čakalni seznam
TELEFON ENOTA ZD LJUTOMER
 • tel.: 02/ 585-14-14
 • e-pošto: fizioterapija@zd-lju.si

Paciente v enoti Mala Nedelja na fizioterapevtsko obravnavo naročamo:
 • ponedeljek od 17:45 do 19:45 ure
 • torek do pet od 12:45 do 14:45 ure

Naročite se lahko v skladu z Navodili 6. člena uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev z delovnim nalogom:
 • osebno v ordinaciji v ordinacijskem času
 • na telefonsko številko: 02/565-20-18
 • po elektronski pošti delovni nalog skenirani z obeh strani pošljete na naslov: fizioterapija.bioterme@zd-lju.si
 • pošljete delovni nalog po navadni pošti na naslov: Moravci v Slovenskih Goricah 37, 9243 Mala Nedelja s pripisom za fizioterapijo
Zavarovane osebe morate delovni nalog izvajalcu predložiti:
 • s stopnjo nunosti "zelo hitro" v petih dneh
 • s stopnjo nujnosti "hitro" in "redno" v 14 dneh po njegovi izdaji
 • datum za izdajo delovnega naloga začne teči naslednji dan po njegovi izdaji
 • iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva
 • izvajalec storitve ima po prejemu delovnega naloga še pet dni časa, da osebo uvrsti na čakalni seznam
TELEFON ENOTA MALA NEDELJA:
 • tel.: 02/ 565-20-18
 • e-pošto: fizioterapija.bioterme@zd-lju.si
ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNE KNJIGE:
 • enota ZD Ljutomer: Sandi Škrlec, dipl. fiziot., terapevt OMMT
 • enota Mala Nedelja: Martina Zorko, dipl. fiziot. terapevtka limfne drenaže

ODSOTNOST OD TERAPIJE:

Pacient ali v njegovem imenu ožji družinski član, lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo in sicer le enkrat v okviru iste napotitve v stopnji nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki veljajo za vse stopnje nujnosti in je možna večkrat v okviru iste napotitve, vendar s pisnim opravičilom. Po preteku 30 dni od termina odpoved iz objektivnih razlogov ni mogoča in ni veljavna in se šteje kot neopravičena odsotnost.

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST:
Kadar pacient ne pride na termin, ali termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga črta s čakalnega seznama.

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST:
Kadar je pacient odsoten iz neupravičenih razlogov na enem iz med terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Ponovna uvrstitev pri tem izvajalcu je možna po poteku treh mesecev, razen če izvajalec presodi, da bi pri tem bilo ogroženo pacientovo zdravstveno stanje.

Za upravičeno odsotnost po preteku 10 dni pred začetkom obravnave se upoštevajo samo objektivni razlogi,
 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

V primeru neupravičene odsotnosti pacienta oziroma se odsotnost ne more vrednotiti kot opravičljiva, se pacienta izbriše iz čakalnega seznama in se ta 3 mesece ne more naročiti na našo storitev.