Kriteriji za pravilno izpolnjen delovni nalog

Kriteriji za pravilno izpolnjen delovni nalog

1. KRITERIJI ZA PRAVILNO IZPOLNJEN DELOVNI NALOG


Zdravnik pacienta napoti na fizioterapijo in mu izda delovni nalog, ki ga ustrezno izpolni:
 • Številko izvajalca in šifro zdravstvene dejavnosti,

 • vrsto zdravnika: osebni, nadomestni (zdravnik ki nadomešča opacientovega osebnega zdravnika), napotni (v kolikor je pacienta  napotuje napotni zdravnik, je obvezen vnos številke napotnice in številka zdrvanika),

 • podatke o zavarovani osebi (št. zavarovanca, datum rojstva, naslov, kontaktna številka ),

 • številko napotnice in številko zdravnika, ki je pacienta napotil preko napotnice (izpolni napotni zdravnik),

 • vrsto fizioterapevtske obravnave (mala, srednja, velika, specialna obravnava),

 • razlog obravnave,

 • stopnja nujnosti (redno, hitro, zelo hitro),

 

 • kontaktne podatke zdravnika, kamor fizioterapevti lahko pošiljamo fizioterapevtska poročila in kontaktiramo zdravnika o morebitnih spremembah terapije,

 • šifro tuje države, v kolikor je oseba tuji zavarovanec,

 • vzrok napotitve, kar opredeli z MKB šifro,

 • cilje fizioterapevtske obravnave

V kolikor zdravnik na zadnji strani ne opredeli fizioterapevtskih postopkov, se za postopke odločimo fizioterapevti. Po fizioterapevtskem pregledu izberemo standardizirane metode in tehnike fizioterapije, s katerimi bomo v najkrajšem času prišli do ustreznih ciljev za povrnitev prvotnega stanja. V kolikor opazimo, da nam izbrani postopek ne daje želenih rezultatov jih spremenimo in o tem obvestimo zdravnika.

V primeru, da delovni nalog ni pravilno izpolnjen, pacienta naročimo, delovni nalog kopiramo, original pošljemo napotnemu zdravniku pacienta, da ga ustrezno dopolni.