Čakalna doba - fizioterapija

OBVESTILO O TRENUTNI ČAKALNI DOBI:

Pri naročanju novih pacientov, bi vas v imenu odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama radi obvestili, da v skladu z 10. Členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopusntih čakalnih dobah, naša čakalna doba v obeh enotah fizioterapije presega dopustno čakalno dobo za posamezno stopnjo nujnosti in sicer:

  • za stopnjo nujnosti 4 zelo hitro čakate več kot 14 dni,
  • za stopnjo nujnosti 1 hitro, čakate več kot 90 dni,
  • za stopnjo nujnosti 2 redno, čakate več kot 180 dni.

Zato vam v skladu Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob svetujemo, da fizioterapevtsko storitev opravite pri drugem izvajalcu, ki je znotraj dopustne čakalne dobe.

Informacije o čakalnih dobah so okvirne, saj so odvisne od trenutnega povpraševanja po fizioterapevtskih storitvah. Natančen podatek lahko dobite izključno neposredno pri odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama, ko storitev potrebujete ali:

  • za enoto ZD Ljutomer na telefon 02/585-14-14 ali epošto: fizioterapija@zd-lju.si,
  • za enoto Mala Nedelja na telefon 02/565-20-18 ali epošto: fizioterapija.bioterme@zd-lju.si.