Zagotavljanje kakovosti laboratorija

  • V našem laboratoriju se zavzemamo za kakovostno opravljene storitve za uporabnika. To pomeni, da smo pri svojem delu natančni in da so izdani izvidi pravilni.
  • Za zagotavljanje kakovosti imamo vpeljan sistem notranje kontrole kakovosti, sodelujemo v obvezni zunanji-republiški kontroli kakovosti SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti), ter v mednarodnem kontrolnem sistemu RIQAS.
  • Sodelovanje v omenjenih kontrolah je verificirano s certifikati.