Predstavitev laboratorija

 • Klinični laboratorij ZD Ljutomer je bil leta 2006 popolnoma prenovljen.
 • Laboratorij je popolnoma avtomatiziran in opremljen s sodobnim informacijskim sistemom, ki omogoča zdravnikom naročanje preiskav in pregledovanje izvidov preko elektronske povezave.
 • Prav tako pa omogoča, da je vzorec pacienta sledljiv od oddaje naročila do izdaje izvida.
 • 5.11.2015 smo si pridobili od Ministrstva za zdravje RS dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za dobo 5 let.
 • Laboratorijski proces je organiziran po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur.L.RS št. 64/2004.
 • V laboratoriju preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za postavitev diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja preiskovanca.
 • Da so rezultati preiskav primerljivi v različnih laboratorijih, poteka analitično delo in izvajanje notranjih in zunanjih kontrol kvalitete rezultatov po dogovorjenih strokovnih smernicah, ki zagotavljajo kakovost naših storitev.
V kliničnem laboratoriju ZD Ljutomer opravljamo:
 • hematološke preiskave
 • urinske preiskave
 • biokemijske preiskave
 • imuno-kemijske preiskave
 • osnovne teste hemostaze
Za preiskave, ki se ne izvajajo v Kliničnem laboratoriju se biološki material pošlje v izbrane zunanje laboratorije.
Na željo pacientov izvajamo v kliničnem laboratoriju vse preiskave tudi samoplačniško.