Patronaža

Patronaža

 

Ena izmed organizacijskih oblik dela v ZD Ljutomer je PATRONAŽNO VARSTVO.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Ti so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali nenavajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive iz okolja (Stražar, Šušteršič, 1996, Šušteršič, 1997, Rajkovič, Šušteršič, 2000, Allender, Walton Spradly,2005).

PATRONAŽNO VARSTVO je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih ( Zakon o zdravstveni dejavnosti, UR RS, št.23/05- prečiščeno besedilo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju UR RS,št. 100/05 – prečiščeno besedilo.

ZDRAVSTVENE NEGA v patronažnem varstvu je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in na terenu.

 


Dejavnost patronažne zdravstvene nege v ZD Ljutomer opravlja sedem patronažnih medicinskih sester. Vsaka patronažna medicinska sestra ima svoj teren. • KOGA OBISKUJE PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA ?


Patronažne medicinske sestre obiskujemo rizične skupine prebivalcev, pri katerih opravljamo tako preventivno dejavnost, kot zdravstveno nego bolnika na domu.
 


Preventivni patronažni obiski


Namenjeni so obravnavi posebnih kategorij zavarovancev v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in navodili Ministrstva za zdravstvo.

 V tem sklopu obiskujemo: nosečnice; dojenčke in otročnice; otroke v drugem in tretjem letu starosti;  slepe in slabovidne z motnjami v razvoju v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo; ženske, ki se po treh letih ne odzovejo na preventivni ginekološki pregled; kronično bolne osebe in težke invalide; starostnike nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi; osebe, ki so v programu SVIT pozitivne in se po opomnikih ne odzovejo na ustrezne preiskave. Do preventivnega obiska v programu SVIT imajo pravico tudi invalidne osebe, kronični bolniki ter socialno depriviligirane osebe.
Preventivne patronažne obiske izvajamo po predvidenem letnem planu, v primeru potrebe po prednostni obravnavi pa tudi po naročilu, ko gre za neko urgentno zdravstveno socialno problematiko.  

         
Obiski  zdravstvene nege bolnika na domu


V primeru, da pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more priti v ambulanto ter v primerih, ko se s tem lahko nadomesti bolnišnično zdravljenje, sme osebni zdravnik odrediti zdravljenje ali zdravstveno nego na domu. Obiski patronažne medicinske sestre takrat  zajemajo vse zdravstvene storitve  določene z delovnim nalogom osebnega zdravnika  po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.  


 • KJE POIŠČEMO PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO ?


Patronažne medicinske sestre smo dosegljive vsako jutro od 7h  do 8h in  popoldne od 15h do 15h v svoji pisarni, sicer pa na službeni mobitel.
Informacijo, katera patronažna sestra je zadolžena za določeno naselje, lahko pacient dobi v splošni ambulanti najbližje zdravstvene postaje, pri osebnem zdravniku, lahko pa na spletni strani ZD Ljutomer, kjer so objavljene tudi telefonske številke pisarne patronažne službe in službeni mobiteli.

 • KDAJ POKLIČEMO PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO ?


1. Starši naj ob odpustu novorojenčka iz porodnišnice  sami obvestijo patronažno medicinsko sestro ( prinesejo zeleni karton - Obvestilo o porodu, lahko pa pokličejo na tel. št. 585 14 00 – centrala, kjer pustijo vse potrebne podatke za obisk patronažne medicinske sestre ). Novorojenčka in otročnico obiščemo v roku 24 ur po odpustu iz porodnišnice.

 

SLIKE SO SIMBOLIČNE

 

SLIKE SO SIMBOLIČNE


2. Pacienti iz rizične skupine prebivalstva naj vedno, ko začutijo pred sabo za njih nerešljiv  zdravstveno socialni problem, brez strahu pokličejo svojo patronažno medicinsko sestro, ki  bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi pri ustreznih službah posredovati.

 

SLIKE SO SIMBOLIČNE


3. V primeru, ko osebni zdravnik izda delovni nalog, pa naročilo patronažni
      medicinski sestri pošlje ambulanta, za to klic ni potreben.

 


SLIKE SO SIMBOLIČNE

 

RAZDELITEV TERENA, DEŽURSTVO ČEZ VIKENDE, TELEFONSKE ŠTEVILKE

Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu. Vse te naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra na svojem terenskem območju. Zahtevana izobrazba je višja ali diplomirana medicinska sestra, v bodoče specialistka patronažne zdravstvene nege.

Patronažne medicinske sestre pa tudi poleg rednega programa izvajamo in sodelujemo pri izvedbi Cindi delavnic ( test hoje na 2 km, šola zdravega hujšanja, odvajanje od kajenja, delavnica dejavniki tveganja, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog,…), delamo v dispanzerju za sladkorne bolnike, vodimo klub zdravljenih alkoholikov, izvajamo zdravstveno vzgojna predavanja v vrtcih, po osnovnih šolah, v gimnaziji Ljutomer,…

 

Delitev terena po patronažnih medicinskih sestrah:

 

 • SANJA LAŠIČ ZADRAVEC– diplomirana medicinska sestra

VASI:  Boreci, Ključarovci, Precetinci, Sitarovci, Drakovci, Bučkovci – Mala Nedelja,

           Branoslavci, Križevci pri Ljutomeru in

 LJUTOMER: Postružnikova ul., Mestni breg, Ul. 9. maja, Cankarjeva ul., Kidričeva ul., Ul. Ivana Kaučiča, Stari trg, Aškerčeva ul. (Juršovka )., Volkmerjeva ul., Vrtna ul.,  Vrazova ul., Jurčičeva ul., Zacherlova ul.

 • SABINA PRELOG zdravstveni tehnik

VASI:  Zg. Kamenščak, Sp. Kamenščak, Cezanjevci, Noršinci, Babinci, Mekotnjak, Vidanovci in

LJUTOMER: Ul. Bratov Pihler, Ul. Ante Trstenjaka, Fulneška ul., Ul. Franca Kovačiča, Lendavska c., Ul. Janka Ribiča, Ul. Rajh Nade, Ul. Prekomorske Brigade, Užiška ul., Ul. Vinke Megle, Ul. Ob Progi, Ormoška c., Polska Pot, Ul. Staneta Rozmana.

 • SLAVICA JUREŠ – medicinska sestra

VASI: Godemarci, Lukavci, Logarovci, Kokoriči, Berkovci, Berkovski prelogi, Radoslavci, Vogričevci, Kuršinci, Moravci, Gajševci, Grabe, Bodislavci,Babinci

 • NADA SMOLKOVIČ- medicinska sestra

VASI: Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Kopriva, Šprinc, Presika, Globoka, Jeruzalem, Plešivica, Železne dveri, Cuber, Radomerje, Radomerščak in

LJUTOMER: Ul. Bratov Pihler, Ul. Ante Trstenjaka, Ul. Franca Kovačiča, Lendavska c., Ul. Janka Ribiča, Ul. Rajh Nade, Ul. Prekomorske brigade, Ul. Vinke Megle, Ul. ob progi, Polska pot, Ul. Staneta Rozmana.

 • MAŠA SABOTIN – diplomirana medicinska sestra

VASI: Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Zasadi, Bučečovci, Vučja vas, Šalinci, Krištanci, Grlava, Veržej, Banovci, Bunčani.

 • MATEJA ŽIBRAT– diplomirana medicinska sestra

VASI: Podgradje, Gresovčak, Ilovci, Slamnjak, Ljutomer, Desnjak, Stara cesta, Mekotnjak in

LJUTOMER: Glavni trg, Trg Jakoba Babiča, Kerenčičeva ul., Prešernova ul., Razlagova ul., Ul. 1.slov. tabora , Ul. Jana Baukarta, Ul. Cirila Jureša 1, Kajuhova ul., Miklošičev trg, Cesta na  vilo, Ul. Slavka Osterca, Ul. Viktorja Kukovca, Prešernova ul., Ul. Cvetka Golarja, Maistrova ul., Soboška ul., Kolodvorska ul., Ul. Rade Pušenjaka, Grossmanova ul, Ptujska ul.

 • RENATA ŠKRGET- magistra zdravstveno socialnega managementa– vodja patronažnega varstva

VASI: Sp. Krapje, Zg. Krapje, Cven, Mota, Pristava, Stročja vas, Nunska graba, Rinčetova graba, Cezanjeci, Vidanovci in Noršinci.

 

Naš delovnik:

-          od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 in

-          sobote, nedelje in praznike – glede na potrebe nujnih obiskov.

 

Dosegljive smo na številkah:

-          v enoti patronažnega varstva med 7.00 in 8.00 ter med 13.00 in 15.00 uro na tel. št. 585 14 27

 

-          na mobilnih telefonih:

 

 • Sanja Lašič Zadravec: 030 611 267
 • Sabina Prelog: TRENUTNO ODSOTNA
 • Slavica Jureš: 030 610 013
 • Nada Smolkovič: 030 610 014
 • Maša Sabotin: 030 610 012
 • Mateja Žibrat: 030 610 010
 • Renata Škrget: 030 610 015

 

Misel ob koncu naše spletne strani:

 

Ta svet je lep,

če nekomu nekaj daš.

Ta svet je lep,

če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.

Ta svet je lep,

če si človek do ljudi.

                                     ( Tone Pavček )