Vizitka

Ime zavoda: Zdravstveni dom Ljutomer
Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Matična številka: 5817269000
Davčna številka: 30959829
Transakcijski račun: SI56 0126 3603 0922 135
Direktor zavoda: Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Strokovni vodja:
Telefon: 02/585 14 00, fax: 02/585 14 25
E-pošta: info@zd-lju.si