Cindi program

DELAVNICE ZD LJUTOMER

V Zdravstvenem domu Ljutomer organiziramo veliko različnih delavnic, s katerimi želimo prispevati k bolj zdravemu in kvalitetnejšemu življenju občank in občanov. Vse delavnice so brezplačne.
VLJUDNO VABLJENI !

Predvideni termini izvedbe Cindi delavnic v letu 2020

Delavnica


Zdravo hujšanje

februar, marec 2020

Zdrava prehrana

april, september 2020

Telesna dejavnost - gibanje

maj
junij

Opuščam kajenje - skupinsko

izvedba glede na prijave

Individualno svetovanje opuščam kajenje


Življenjski slog


Test hoje

pomlad: maj 2020, hipodrom Ljutomer ob 9.00 uri
jesen: september/oktober 2020, hipodrom Ljtomer ob 9.00 uri

Dejavniki tveganja

 • Opomba: Datumi izvedbe delavnic se lahko glede na število in povpraševanje kandidatov, ki se želijo vključiti v želene Cindi delavnice spremenijo oz. prilagodijo.

 • Na delavnice se lahko prijavite in se podrobneje informirate na telefon 02/585 14 52 pri ga. Andreji Sintič, dipl. m.s.

1) ZDRAVO HUJŠANJE
 • namenjena je posameznikom, ki imajo telesno težo povišano (BMI nad 25) in so zdravstveno ogroženi;
 • udeleženci bodo pridobili znanje in spremenili svoje navade v zvezi s telesno aktivnostjo in prehrano ter v povprečju znižali za 5% in več svojo telesno težo;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (15 oseb);
 • Prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.


Pozdravljeni!

Pripravili smo vam sklop vaj za ogrevanje in krepitev mišic nog, trebuha in rok. Pri vajah za ogrevanje je ponovitev 10 krat, pri vajah za krepitev mišic pa je ponovitev 20 krat in to v dveh serijah, to pomeni, ko naredite vse vaje še jih enkrat ponovite. Priporočamo vam, da jih izvedete 3 krat tedensko, ostale dneve pa namenite za hitro hojo ali če imate možnost tudi kolesarjenje sobnega kolesa. Na primer ponedeljek, sredo in petek delate vaje za krepitev mišic, v torek, četrtek in sobota hitra hoja, nedelja pa naj bo dan za počitek. Če pa se odločite, da boste ta dan aktivni, pa je samo dobro za vas.

Zraven smo še vam pripravili literaturo za večerno branje, kjer boste našli napisano tisto, kar je že bilo omenjeno na sestanku (aktiven življenjski slog, pomen hoje, piramida telesne dejavnosti, pomen vadbe za stabilizacijo trupa s poudarkom na vadbi mišic medeničnega dna, intenzivnost vadbe, ...)

Za vaša vprašanja sem dosegljiva na telefonski številki 02/5652018 vsaki dan med 14.00-14.30 uro – Martina Zorko.

Vljudno prosim, da geslo za dostop do vaj ostane znotraj skupine, saj je avtorsko zaščiteno.


Geslo za dostop do vaj lahko zaprosijo samo člani skupine na E-pošto: nina.trstenjak@zd-lju.si


2) ZDRAVO PREHRANJEVANJE
 • namenjena posameznikom, ki so zdravstveno ogroženi in morajo spremeniti prehranske navade;
 • udeleženci bodo pridobili znanje, ugotovili nepravilnosti v prehrani in jih začeli spreminjati; izvaja se v okviru šole zdravega hujšanaj;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb);
 • Prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.

3) TELESNA DEJAVNOST, GIBANJE
 • namenjena spoznavanju koristnosti gibanja za zdravje;
 • udeleženci bodo znali izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bodo vključevali telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjeni bodo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bodo dosegli po programu, bodo preverili;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku oz po dogovoru s fizioterapevtom;
4) DA, OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena kadilcem, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
spomladanski datumi:
 • delavnice se pričnejo ob 14.00 uri;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali v referenčnih ambulantah;
 • delavnica se prične ob 16. uri;
5) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena posameznikom, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: individualno pri izbranem zdravniku ali po dogovoru pri drugem kvalificiranem strokovnjaku;
datumi in ura pričetka delavnice:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ;
6) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: TEST VALK
 • namenjena je individualni obravnavi posameznika, da le ta spozna koristnost gibanja za zdravje;
 • udeleženec bo znal izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bo tako vključeval telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjen bo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bo dosegel po programu, bo preveril;
 • izvedba delavnice: individualno po dogovoru pri kvalificiranem strokovnjaku – dipl. fizioterapevt;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
7) ŽIVLJENJSKI SLOG
 • posameznika motiviramo za spremembo življenjskega sloga in po potrebi za vključitev v obsežnejšo tematsko delavnico (prehrana, gibanje, opuščanje kajenja, hujšanje); izvaja se v sklopu šole zdravega hujšanja
 • posameznik se nauči temeljev zdravega načina življenja;
 • spomladanski datumi:poglej v tabelo zgoraj
jesenski datumi:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali  pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
8) TEST HOJE
 • test hoje na 2 km je ena od metod, ki jo uporabljamo pri projektu spodbujanja redne telesne dejavnosti; je enostaven, varen in ponovljiv test; primeren je za ženske in moške, stare od 20 – 65 let, če niso akutno bolni in nimajo bolezni, ki bi preprečevale hitro hojo ter če ne jemljejo zdravil, ki spreminjajo reakcijo srca na napor;
 • posameznik preveri svojo telesno zmogljivost;
 • izvedba delavnice: spomladanski test hoje in jesenski test hoje na hipodromu Ljutomer,
 • prijava in informacije: na telefon 02 585 1452, pri Andreji Sintič dipl.med.ses.;
9) DEJAVNIKI TVEGANJA
 • namenjena udeležencem v pomoč spreminjanja življenjskega sloga, ki je povezan z dejavniki tveganja za zdravje in vpliva na nastanek bolezni;
 • udeleženci bodo spoznali dejavnike tveganja za zdravje, preverili vrednosti krvnega sladkorja in holesterola; pridobili bodo znanje in bodo motivirani za vključitev v učne delavnice, ki poglobljeno obravnavajo dejavnike tveganja;
 • izvedba delavnice: ob spomladanskem testu hoje in ob jesenskem testu hoje  na hipodromu Ljutomer;
 • prijava in informacije: pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku ali pri Manueli Feuš, dipl. med. sestri na telefon 02/ 585 14 09 v ponedeljek,sredo, četrtek in petek med 12. in 15. uro;

Kako pridete do nas? Pri osebnem zdravniku oziroma v referenčni ambulanti – dipl. med. sestra izda napotnico.
Zbiramo že prijave za jesenski termin- o izvedbi delavnice  vas obvestimo pravočasno. Vabljeni!