Cindi program

DELAVNICE ZD LJUTOMER

V Zdravstvenem domu Ljutomer organiziramo veliko različnih delavnic, s katerimi želimo prispevati k bolj zdravemu in kvalitetnejšemu življenju občank in občanov. Vse delavnice so brezplačne.
VLJUDNO VABLJENI !

Predvideni termini izvedbe Cindi delavnic v letu 2020

Delavnica


Zdravo hujšanje

februar, marec 2020

Zdrava prehrana

april, september 2020

Telesna dejavnost - gibanje

maj
junij

Opuščam kajenje - skupinsko

izvedba glede na prijave

Individualno svetovanje opuščam kajenje


Življenjski slog


Test hoje

pomlad: maj 2020, hipodrom Ljutomer ob 9.00 uri
jesen: september/oktober 2020, hipodrom Ljtomer ob 9.00 uri

Dejavniki tveganja

 • Opomba: Datumi izvedbe delavnic se lahko glede na število in povpraševanje kandidatov, ki se želijo vključiti v želene Cindi delavnice spremenijo oz. prilagodijo.

 • Na delavnice se lahko prijavite in se podrobneje informirate na telefon 02/585 14 52 pri ga. Andreji Sintič, dipl. m.s.

1) ZDRAVO HUJŠANJE
 • namenjena je posameznikom, ki imajo telesno težo povišano (BMI nad 25) in so zdravstveno ogroženi;
 • udeleženci bodo pridobili znanje in spremenili svoje navade v zvezi s telesno aktivnostjo in prehrano ter v povprečju znižali za 5% in več svojo telesno težo;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (15 oseb);
 • Prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.

2) ZDRAVO PREHRANJEVANJE
 • namenjena posameznikom, ki so zdravstveno ogroženi in morajo spremeniti prehranske navade;
 • udeleženci bodo pridobili znanje, ugotovili nepravilnosti v prehrani in jih začeli spreminjati; izvaja se v okviru šole zdravega hujšanaj;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb);
 • Prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.

3) TELESNA DEJAVNOST, GIBANJE
 • namenjena spoznavanju koristnosti gibanja za zdravje;
 • udeleženci bodo znali izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bodo vključevali telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjeni bodo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bodo dosegli po programu, bodo preverili;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku oz po dogovoru s fizioterapevtom;
4) DA, OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena kadilcem, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
spomladanski datumi:
 • delavnice se pričnejo ob 14.00 uri;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali v referenčnih ambulantah;
 • delavnica se prične ob 16. uri;
5) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena posameznikom, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: individualno pri izbranem zdravniku ali po dogovoru pri drugem kvalificiranem strokovnjaku;
datumi in ura pričetka delavnice:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ;
6) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: TEST VALK
 • namenjena je individualni obravnavi posameznika, da le ta spozna koristnost gibanja za zdravje;
 • udeleženec bo znal izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bo tako vključeval telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjen bo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bo dosegel po programu, bo preveril;
 • izvedba delavnice: individualno po dogovoru pri kvalificiranem strokovnjaku – dipl. fizioterapevt;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
7) ŽIVLJENJSKI SLOG
 • posameznika motiviramo za spremembo življenjskega sloga in po potrebi za vključitev v obsežnejšo tematsko delavnico (prehrana, gibanje, opuščanje kajenja, hujšanje); izvaja se v sklopu šole zdravega hujšanja
 • posameznik se nauči temeljev zdravega načina življenja;
 • spomladanski datumi:poglej v tabelo zgoraj
jesenski datumi:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali  pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
8) TEST HOJE
 • test hoje na 2 km je ena od metod, ki jo uporabljamo pri projektu spodbujanja redne telesne dejavnosti; je enostaven, varen in ponovljiv test; primeren je za ženske in moške, stare od 20 – 65 let, če niso akutno bolni in nimajo bolezni, ki bi preprečevale hitro hojo ter če ne jemljejo zdravil, ki spreminjajo reakcijo srca na napor;
 • posameznik preveri svojo telesno zmogljivost;
 • izvedba delavnice: spomladanski test hoje in jesenski test hoje na hipodromu Ljutomer,
 • prijava in informacije: na telefon 02 585 1452, pri Andreji Sintič dipl.med.ses.;
9) DEJAVNIKI TVEGANJA
 • namenjena udeležencem v pomoč spreminjanja življenjskega sloga, ki je povezan z dejavniki tveganja za zdravje in vpliva na nastanek bolezni;
 • udeleženci bodo spoznali dejavnike tveganja za zdravje, preverili vrednosti krvnega sladkorja in holesterola; pridobili bodo znanje in bodo motivirani za vključitev v učne delavnice, ki poglobljeno obravnavajo dejavnike tveganja;
 • izvedba delavnice: ob spomladanskem testu hoje in ob jesenskem testu hoje  na hipodromu Ljutomer;
 • prijava in informacije: pri ga. Andreji Sintič dipl. m.s., na telefon 02/585 14 52.
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku ali pri Manueli Feuš, dipl. med. sestri na telefon 02/ 585 14 09 v ponedeljek,sredo, četrtek in petek med 12. in 15. uro;

Kako pridete do nas? Pri osebnem zdravniku oziroma v referenčni ambulanti – dipl. med. sestra izda napotnico.
Zbiramo že prijave za jesenski termin- o izvedbi delavnice  vas obvestimo pravočasno. Vabljeni!