Cindi program

DELAVNICE ZD LJUTOMER

V Zdravstvenem domu Ljutomer organiziramo veliko različnih delavnic, s katerimi želimo prispevati k bolj zdravemu in kvalitetnejšemu življenju občank in občanov. Vse delavnice so brezplačne.
VLJUDNO VABLJENI !

Predvideni termini izvedbe Cindi delavnic v letu 2015

Delavnica


Zdravo hujšanje

sredina aprila (srede)
oktober

Zdrava prehrana


Telesna dejavnost - gibanje

maj
junij

Opuščam kajenje - skupinsko

maj* in oktober*

Individualno svetovanje opuščam kajenje


Življenjski slog

konec meseca marca
konec meseca septembra
oktober*

Test hoje

pomlad: 21.05.2016, hipodrom Ljutomer ob 9.00
jesen: 1.10.2016, hipodrom Ljutomer ob 9.00

Dejavniki tveganja

sredina marca, začetek aprila*
maj: 16.05.2015
sredina septembra*
oktober: 17.10.2015


meseci označeni z * so predvideni termini delavnic

Opomba: Datumi izvedbe delavnic se lahko glede na število in povpraševanje kandidatov, ki se želijo vključiti v želene Cindi delavnice spremenijo oz. prilagodijo.

Na delavnice se lahko prijavite in se podrobneje informirate na telefon 030-610-015, Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag. ali na telefon 030-610-010 pri  Mateji Hrastič, dipl. m.s.

1) ZDRAVO HUJŠANJE
 • namenjena je posameznikom, ki imajo telesno težo povišano (BMI nad 25) in so zdravstveno ogroženi;
 • udeleženci bodo pridobili znanje in spremenili svoje navade v zvezi s telesno aktivnostjo in prehrano ter v povprečju znižali za 5% in več svojo telesno težo;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (15 oseb);
prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag.,  telefonska številka 030- 610-015;

2) ZDRAVO PREHRANJEVANJE
 • namenjena posameznikom, ki so zdravstveno ogroženi in morajo spremeniti prehranske navade;
 • udeleženci bodo pridobili znanje, ugotovili nepravilnosti v prehrani in jih začeli spreminjati; izvaja se v okviru šole zdravega hujšanaj;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb);
prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku, v referenčnih ambulantah ali pri Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag., telefonska številka 030-610-015;

3) TELESNA DEJAVNOST, GIBANJE
 • namenjena spoznavanju koristnosti gibanja za zdravje;
 • udeleženci bodo znali izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bodo vključevali telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjeni bodo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bodo dosegli po programu, bodo preverili;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku oz po dogovoru s fizioterapevtom;
4) DA, OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena kadilcem, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: ob zadostnem številu udeležencev (10 oseb), v spomladanskih in jesenskih mesecih;
spomladanski datumi:
 • delavnice se pričnejo ob 14.00 uri;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali v referenčnih ambulantah;
 • delavnica se prične ob 16. uri;
5) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: OPUŠČAM KAJENJE
 • namenjena posameznikom, ki želijo prenehati kaditi;
 • udeleženci si zadajo za cilj popolno opustitev kajenja;
 • izvedba delavnice: individualno pri izbranem zdravniku ali po dogovoru pri drugem kvalificiranem strokovnjaku;
datumi in ura pričetka delavnice:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ;
6) INDIVIDUALNO SVETOVANJE: TEST VALK
 • namenjena je individualni obravnavi posameznika, da le ta spozna koristnost gibanja za zdravje;
 • udeleženec bo znal izvajati uravnoteženo telesno vadbo in bo tako vključeval telesno aktivnost v vsakdanje življenje; seznanjen bo z začetno oceno lastne telesne zmogljivosti, napredek, ki ga bo dosegel po programu, bo preveril;
 • izvedba delavnice: individualno po dogovoru pri kvalificiranem strokovnjaku – dipl. fizioterapevt;
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag., telefonska številka 030-610-015;
7) ŽIVLJENJSKI SLOG
 • posameznika motiviramo za spremembo življenjskega sloga in po potrebi za vključitev v obsežnejšo tematsko delavnico (prehrana, gibanje, opuščanje kajenja, hujšanje); izvaja se v sklopu šole zdravega hujšanja
 • posameznik se nauči temeljev zdravega načina življenja;
 • spomladanski datumi:poglej v tabelo zgoraj
jesenski datumi:
 • prijava in informacije: pri izbranem osebnem zdravniku ali pri Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag., telefonska številka 030-610-015;
8) TEST HOJE
 • test hoje na 2 km je ena od metod, ki jo uporabljamo pri projektu spodbujanja redne telesne dejavnosti; je enostaven, varen in ponovljiv test; primeren je za ženske in moške, stare od 20 – 65 let, če niso akutno bolni in nimajo bolezni, ki bi preprečevale hitro hojo ter če ne jemljejo zdravil, ki spreminjajo reakcijo srca na napor;
 • posameznik preveri svojo telesno zmogljivost;
 • izvedba delavnice: spomladanski test hoje in jesenski test hoje na hipodromu Ljutomer,
 • prijava in informacije: na telefon 030-610-015, pri Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag.;
9) DEJAVNIKI TVEGANJA
 • namenjena udeležencem v pomoč spreminjanja življenjskega sloga, ki je povezan z dejavniki tveganja za zdravje in vpliva na nastanek bolezni;
 • udeleženci bodo spoznali dejavnike tveganja za zdravje, preverili vrednosti krvnega sladkorja in holesterola; pridobili bodo znanje in bodo motivirani za vključitev v učne delavnice, ki poglobljeno obravnavajo dejavnike tveganja;
 • izvedba delavnice: ob spomladanskem testu hoje in ob jesenskem testu hoje  na hipodromu Ljutomer;
 • prijava in informacije: na telefon 030-610-015, Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.;
 • prijava in informacije: pri osebnem zdravniku ali pri Manueli Feuš, dipl. med. sestri na telefon 02/ 585 14 48 v ponedeljek,sredo, četrtek in petek med 12. in 15. uro;
USPEŠEN ZAKLJUČEK DVEH SKUPIN ŠOLE ZDRAVEGA HUJŠANJA V OKVIRU PROGRAMA CINDI
Z veseljem lahko povemo, da smo uspešno zaključili dve skupini Šole zdravega hujšanja.
Z delavnicama smo pričeli 26. 09. 2013, zaključili pa 22.01. 2014. Srečanj je bilo 16, 1 krat tedensko po dve uri. Zajemala so predavanja o zdravem življenjskem slogu: zdrava prehrana, spoznali smo enote živil, kako pravilno prerazporediti hrano čez celi dan, pomen redne telesne aktivnosti – vsaj pol ure na dan,...Sledila je telovadba  pod vodstvom dipl. fizioterapevta – prilagojena udeležencem, merjenje krvnega tlaka, test hoje na 2km,...
Od 30 udeležencev jih je uspešno zaključilo 25. Rezultati so različni. V povprečju se je telesna teža  znižala od 4 – 6 kilogramov, pri nekaterih posameznikih še več.
 Osnovni namen delavnic, katerih obseg zajema 16 srečanj, je predvsem, da se naučimo zdravega življenjskega sloga in ga potem vzdržujemo oziroma ohranimo. En mesec po zaključenih delavnicah pa imamo kontrolno tehtanje za večjo motivacijo .

Zanimanje za delavnico je veliko, zato smo konec januarja že pričeli z novo delavnico Šole zdravega hujšanja.

Izvajalci:
Škrget Renata, mag. zdr. soc. manag.

Kako pridete do nas? Pri osebnem zdravniku oziroma v referenčni ambulanti – dipl. med. sestra izda napotnico.
Zbiramo že prijave za jesenski termin- o izvedbi delavnice  vas obvestimo pravočasno. Vabljeni!