Ekokmetija ŽNIDARIČ

Za kmetijo skrbijo gospodar Franc, žena Ivanka, hčerka Tadeja, sin Gregor in snaha Natalija.
Kmetija obsega večinoma njivske površine in nekaj malega travnikov.
Na posestvu stojijo velika družinska hiša, starejša kmečka hiša ter hleva pri hiši in ob gozdu.

EKOŽIVLJENJE
V ekološkem kmetovanju so odkrili zadovoljstvo, ki ga prej niso občutili pri navadnem kmetovanju, in zavest, da lahko pridelujejo hrano, zdravo za telo in dušo.

Veseli so, da lahko tudi drugim ponudijo pridelke, pridelane brez pesticidov in drugih strupenih snovi. Največ časa jim vzame priprava kmetijskih površin, pa tudi zatiranje plevela.

Vsa dela opravljajo z veseljem in nič jim ni težko, čeprav je potrebnega veliko truda, preden v roke primejo pridelek.

Najbolj uživajo v tem, da vidijo zadovoljne kupce, ki se redno se vračajo, in da vedo, da s svojim delom naredijo nekaj dobrega tako za okolje kot tudi zase.

POSEBNOSTI
Parcela z gospodarstvom je na samem in obkoljena z gozdom, ki je v lasti že skoraj 80 let.
Največja bisera kmetije sta lega in mir, ki jo obkrožata.

GLAVNI IZDELKI IN PRIDELKI
Jajca
Piščanci
Maslene buče

Pridelujejo tudi pšenico, ajdo, oves in koruzo za krmo kokoši nesnic in piščancev.

KONTAKTI
Ekološka kmetija ŽNIDARIČ, Franc Žnidarič, Logarovci 69, Križevci pri Ljutomeru 9242
T 02 587 1954 M  040 833 774 E tadejaz04@gmail.com

(VIR: www.ekoprlekija.si)