Pritožbe in kršitve pacientovih pravic

V kolikor bi bile kršene vaše pravice, lahko podate zahtevo za I. obravnavo kršitve pravic, in sicer:
 • ustno: V. D. direktorici Renati Škrget, mag. zdr. soc. manag. ;
 • pisno: na naslov Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer ali preko elektronske pošte na info@zd-lju.si
 • pisno prošnjo lahko oddate tudi v tajništvu Zdravstvenega doma Ljutomer, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure;
 • obrnete pa se lahko tudi na zastopnika pacientovih pravic v Murski Soboti:

  Zastopnik pacientovih pravic Murska Sobota
  Martin Raj
  Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota
  Arhitekta Novaka 2b
  9000 Murska Sobota

  Tel. številka: 02/ 534 15 50 ali 051 345 197
  E-pošta: martin.raj@pp-ms.si