Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Ljutomer je zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z koordinacijo vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.