Klub zdravljenih alkoholikov

Klub zdravljenih alkoholikov

Klubi zdravljenih alkoholikov (KZA) so pomemben člen  pri zdravljenju odvisnosti od alkohola.

V Zdravstvenem domu Ljutomer klub deluje že 40 let. Dostopen je vsem, ki so zaključili osnovno zdravljenje v bolnišnici. Glavni cilj je vzdrževanje abstinence.

 

Člani se sestajajo vsako sredo, v trajanju dve šolski uri oziroma tudi dlje, glede na potrebe članov. Klub deluje v tovariškem vzdušju, kjer člani brez občutka krivde in manjvrednosti sklepajo nove prijateljske vezi, so motivirani za zdrav način življenja in se učijo prepoznati znake in situacije, ki bi lahko vodile v recidiv.

 

Člani se družijo tudi izven skupinske dejavnosti, kot so športni, kulturni ali družabni dogodki.

Vse informacije dobite pri vodji kluba Danijeli Kutnjak, dipl.m.s., na telefonski številki 5851-448, vsak dan med 7.30 – 14.30 uro.

 

Uživanje alkohola lahko usodno zaznamuje vsakega posameznika, družino in družbo v celoti. Slovenija po porabi alkohola in po boleznih, ki so pogojene z uživanjem alkohola, spada v sam vrh članic Evropske unije, kar je zelo zaskrbljujoč podatek.

 

                     » NE KRAJŠAJTE SI ŽIVLJENJA Z ALKOHOLOM!«