Zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja in preventiva

ZDRAVSTVENA VZGOJA se izvaja v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 9. razreda v osnovnih šolah ter v srednjih šolah. Delavnice se izvajajo v sodelovanju s šolami.

                         

Osnovna šola:

Za vsako starostno skupino oz. razred osnovne šole je pripravljena po ena delavnica. Zajema natančen opis delavnic, nekatere imajo pripravljene predstavitve, delovne liste in dodatne usmeritve. Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.

1.      razred – ZDRAVE NAVADE

2.      razred – OSEBNA HIGIENA

3.      razred – ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

4.      razred – PREPREČEVANJE POŠKODB

5.      razred –  ZASVOJENOSTI

6.      razred – ODRAŠČANJE

7.      razred – POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES

8.      razred –  MEDOSEBNI ODNOSI, TPO IN UPORABA AED

9.      razred – VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

Sodelovanje na različnih naravoslovnih dnevih in pri pojavu določene problematike (uši, dan ledvic, osebna higiena, merjenje krvnega tlaka in sladkorja,…)

V vrtcih in srednjih šolah se izvajajo teme po dogovoru.

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA se izvaja v vrtcih in osnovnih šolah v okviru preventivnega zdravstvena varstva na primarni ravni pod enotnim naslovom »vsakodnevna skrb za ustno zdravje«. Vsebine so oblikovane v skladu z zobozdravstveno doktrino upoštevajoč aktualno problematiko in otrokov razvoj.

PREDŠOLSKI OTROCI

Prvo starostno obdobje ( 1 – 3 let)

1.       Ustna higiena

2.       Zdrava prehrana

3.       Zobne razvade

4.       Demonstracija čiščenja zob

Drugo starostno obdobje (4- 6 let)

1.       Zobozdravstvena vzgoja in preventiva

2.       Demonstracija čiščenja zob

Sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih.

 

ŠOLSKI OTROCI 1. TRIADA

1.       Menjalno zobovje in pomen šestic

2.       Pripomočki za ustno higieno

3.       Demonstracijo in praktično izvajanje ustne higiene

4.       Razvade

5.       Poškodbe zob in prva pomoč

6.       Zdrava prehrana, pitje nesladkanih pijač in vode

7.       Redni obiski pri zobozdravniku

ŠOLSKI OTROCI 2. TRIADA

1.       Menjalno zobovje

2.       Pripomočki za ustno higieno

3.       Demonstracijo in praktično izvajanje ustne higiene

4.       Razvade

5.       Poškodbe zob in prva pomoč

6.       Zdrava prehrana, pitje nesladkanih pijač in vode

7.       Redni obiski pri zobozdravniku

 

ŠOLSKI OTROCI 3. TRIADA

1.       Zdrava prehrana in pijače

2.       Zobna nitka in ostalo zobni pripomočki

3.       Bolezni zob in obzobnih tkiv

4.       Pasti sodobnega pasta v povezavi z ustnim zdravjem

5.       Razvade (kajenje, alkohol)

6.       Kislinske erozije

7.       Motnje hranjenja

8.       Redni obiski pri zobozdravniku

Od 1. – 5. razreda se izvaja kontrola čistoči zob z demonstracijo čiščenja do 8x  in ZZV delo v skupini.


Izvajalki:

Senčar Mihela, dipl.m.s.

Janja Bradač Raj, dipl.m.s.

 Kontakt: 030 610 011

 

»Naši otroci posnemajo, kar govorimo in počnemo. Veliko naših vedenjskih vzorcev se naučijo od nas. Bodimo dober vzornik. Naši otroci se učijo tudi od svoje okolice. Poskrbimo, da bodo sprejeli naše vrednote in spodbujajmo samodisciplino in odgovornost.«