SA V DOMU LUKAVCI

DOM LUKAVCI,
LUKAVCI 9,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
ODGOVORNA: Simona Šilec, dr.med., spec. druž. med., po dogovoru Ibraim Džabiri, dr.med., pod mentorstvom
 • ORDINIRAMO:
 • TOREK 11.00 - 14.15
 • SREDA 7.30 - 10.00
 • PETEK 11.00 - 14.15
 • OSTALE DNI PO DOGOVORU OZ. V ZD LJUTOMER
 • ČAKALNE DOBE: NI
 • OSEBNO: osebno pri vodji oddelka, katera za pregled pripravi pacienta in kartoteko v ordinacijskem času, kateri poteka po razporedu dela za tekoči mesec
 • PO TELEFONU: 02/588-84-25 in sicer:
 • torek, petek od 13.15 do 14.15.
 • sreda od 8.00 do 9.00 ure
 • ELEKTRONSKO: ord.silec@zd-lju.si
 • PISNO PO POŠTI: SA Ljutomer - Simona Šilec, dr.med., spec. družinske medicine (zunanja enota Dom Lukavci), Ulica I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
 • število opredeljenih pacientov: 320 NA DAN 31.10.2018