PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V VRTCU STROČJA VAS

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V VRTCU STROČJA VAS
V vrtcu Stročja vas smo se dne 7.11.2019 družili in spoznavali temeljne postopke oživljanja z uporabo AED – avtomatski zunanji defibrilator, prikaz je vodila Manja Budja dr. med. spec. družinske medicine.

Preživetje in kvaliteta življenja po oživljanju sta odvisna od pravilnega vrstnega reda ukrepov in postopkov, ki so združeni v verigo preživetja. Sestavljajo jo štirje členi: zgodnja prepoznava stanj, ki lahko privedejo do nenadne smrti in takojšen klic na številko 112, zgodnja zunanja masaža srca in umetno dihanje, zgodnja defibrilacija z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem ter zgodnji dodatni postopki oživljanja in oskrba po oživljanju.