Prvi posredovalci

Prvi posredovalci

V zdravstvenem domu Ljutomer smo pričeli s projektom prvih posredovalcev, ki se vpeljuje po celi  Sloveniji. Prvi posredovalci posredujejo pri življenjsko ogroženih bolnikih še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči. Najprimernješe enote v katere so vključeni prvi posredovalci so prostovoljna gasilska društva, ki so zaradi številčnosti in goste mreže po vsej državi blizu prebivalcem tudi v odmaknjenih krajih.

22. in 23 novembra smo izpeljali prvo izobraževanje, ki so se ga udeležili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Izobraževanje je potekalo 2 dni. Prvi dan je bil sestavljen iz predavanj ter vaj po skupinah. Udeležence tečaja smo na vajah učili ustavljanje krvavitev, oživljanje odraslega in otroka z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) ter ukrepe pri zapori dihal. Po vajah je sledil pisni izpit. Drugi dan smo po skupinah ponovili oživljanje odraslega z uporabo AED, sledil je praktični preizkus preverjanja znanja. Vseh 24 udeležencev je izpit uspešno opravilo.  V letu 2020 bomo izobrazili za prve posredovalce še gasilce iz gasilskih društev Stara Nova vas, Mala Nedelja, Veržej in Razkrižje. Prvi posredovalci bodo tako z letom 2020 vključeni v sistem nujne medicinske pomoči, tako da bodo v primeru zasedenosti ekipe nujne medicinske pomoči, lahko nudili prvo pomoč.

Občane občin Ljutomer, Razkrižje, Križevci in Veržej obveščamo, da sprejmejo pomoč gasilcev-prvih posredovalcev, kateri bodo lahko že pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč. V primeru potrebe po prvih posredovalcih bo aktiviranje trenutno potekalo po navodilih dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Ljutomer.