Breda Bavec, dr. med., spec. spl. med.

Breda Bavec, dr. med., spec. spl. med.

 • Ordinira: Breda BAVEC dr. med., spec. splošne medicine
 • Medicinska sestra: Renata KOSI, med.sestra

 • PONEDELJEK 7.15 - 10.30
 • TOREK 7.15 - 10.30
 • SREDA 16.15 - 19.15
 • ČETRTEK 7.15 - 10.30
 • PETEK 7.15 - 10.30
 • OSEBNO: v ordinacijskem času
 • PO TELEFONU: 02/584-11-00 in sicer:
 • ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 09.00
 • sreda 18.15 - 19.15
 • ELEKTRONSKO: breda.bavec@zd-lju.si
 • PISNO PO POŠTI SA ZD Ljutomer, Bavec Breda dr.med., spec. splošne medicine, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
 • Število opredeljenih pacientov na dan 31.10.2018: 1450

Medicinska sestra: Andreja Sintič, dipl. m.s.

 • OSEBNO: Naročila in prenaročila, vsak ponedeljek in torek 12.00 do 14.00, prenaročila med 7.15 do 14.15
 • TELEFONSKO: na telefon: 02/585-14-52 ali na
 • E NAROČANJE: e-mail referencna3@zd-lju.si
 • PO NAVADNI POŠTI: referenčna ambulanta Bavec Breda, dr.med., spec. splošne medicine (za Andreja Sintič dipl. m.s.), Cesta I slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

ORDINACIJSKI ČAS
PON
od 7:15 do 14:15
SRE
od 12:15 do 19:15